Privacy Policy Intronics BV

Update juli 2020

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze verklaring leggen wij u uit hoe Intronics BV omgaat met uw privacy.

Intronics is gevestigd aan de Koolhovenstraat 1E, 3772MT Barneveld.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn de gegevens die u aan ons beschikbaar kunt stellen. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast komen bij een bezoek aan onze website ook automatisch andere technische gegevens beschikbaar zoals uw IP-adres, informatie over de internetsite van waaruit onze website geopend werd of bijvoorbeeld over de door u gebruikte internet-browser.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Intronics BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of catalogi
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Intronics BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Intronics BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Intronics BV gebruikt functionele, analytische en door social media geplaatste tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Intronics BV gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Intronics BV maakt gebruik van Google Analytics. Dit onder andere voor:

 • Bijhouden van het aantal bezoekers
 • Welke pagina’s worden het beste bezocht
 • Hoe lang een pagina bekeken wordt
 • Op welke links uit onze mailingen of sociale media kanalen geklikt wordt
 • Welke bestanden er gedownload worden
Daarnaast maakt Intronics BV gebruik van Google Enhanced e-commerce tracking. Intronics BV plaatst hiervoor speciale cookies die uw surfgedrag bijhouden. Dit alles met als doel het optimaliseren van onze website en u relevante informatie te tonen. Met Google is een verwerkersovereenkomst gesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, de optie ‘gegevens delen’ is uitgezet en Intronics BV maakt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Intronics BV gebruikt uw data niet en stelt deze ook niet ter beschikking aan andere partijen om via websites van derden advertenties vanuit Intronics BV aan u te tonen.

Third party cookies

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven zoals YouTube. Door YouTube worden onder andere tracking cookies geplaatst.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.


Browser settings

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het verwijderen of weigeren van cookies heeft alleen maar effect op de browser en het apparaat dat u op dat moment gebruikt. U dient deze handeling dan ook te herhalen voor iedere browser en apparaat.

Persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via salessupport@intronics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Technische support

Een onderdeel van de diensten die Intronics BV levert is technische support, op locatie of op afstand. Voor het inhoudelijk leveren van technische support zijn persoonsgegevens niet nodig en Intronics BV zal deze daarom niet verwerken. Intronics. BV kan niet uitsluiten tegen persoonsgegevens aan te lopen tijdens het bieden van technische support.

Wanneer persoonsgegevens een onvermijdelijk gevolg zijn bij de verzameling van gegevens voor het leveren van support sluit Intronics BV een verwerkersovereenkomst af om te waarborgen dat uw gegevens niet anders gebruikt worden dan voor het leveren van technische support.


Support op afstand

Voor het leveren van support op afstand gebruikt Intronics BV Teamviewer. Naast ons privacy beleid is hiermee ook het beleid van Teamviewer van toepassing.

Teamviewer verzamelt geen inhoudelijke informatie van de sessies. Dit is technisch niet mogelijk, data die uitgewisseld wordt tussen u en ons is versleuteld. Wel worden de Teamviewer ID en IP adressen geregistreerd door Teamviewer.

Zie voor meer informatie, zie https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Intronics BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar salessupport@intronics.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Nederlandse Burgerservicenummer (BSN) of Belgische Rijksregister nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Intronics BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Intronics BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Intronics BV maakt gebruik van dienstverlenende bedrijven voor onder andere de hosting van websites, het verzenden van e-mails en het verlenen van support. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via salessupport@intronics.nl

Aanpassing privacy statement

Deze privacy statement kan tussentijds aangepast worden omdat onze website en de wetgeving aangepast wordt. Intronics BV kan de inhoud altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen.
Aan het laden
Aan het laden