Verklaringen en Certificeringen

Intronics BV biedt graag excellente service, ook als het gaat om compliance. Wij streven ernaar klanten te ondersteunen met alle relevante informatie en documentatie omtrent de huidige Europese regelgeving, door bij te dragen aan hun toepassing in overeenstemming met de wetgeving en door alle vragen over compliance te beantwoorden.

Aangezien de regels en voorschriften verschillen per product, verstrekken wij de relevante conformiteitsdocumentatie op verzoek. Als u een EU-conformiteitsverklaring of andere documenten met betrekking tot productconformiteit nodig heeft, neem dan contact op via ons e-mailadres: compliance@intronics.

Houd er ook rekening mee dat de verstrekte informatie en documenten strikt worden geleid door wettelijke vereisten (minimumvereisten). Eventuele aanvullende vereisten, bijvoorbeeld industriële aanbevelingen, kunnen nog steeds worden opgevraagd maar zullen als aanvullend worden beschouwd.

Intronics BV is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Deze certificering bevestigt onder andere de continue inzet voor klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en verbetering. Download het ISO 9001:2015 certificaat van Intronics BV.

Als u nog andere vragen heeft, verwijzen wij u graag naar onderstaande Compliance gerelateerde FAQ; Indien uw vraag er niet bij staat neem direct contact met ons op via email: compliance@intronics.nl.

Compliance gerelateerde FAQ

Zijn alle producten conform EU RoHS?

Alle producten die moeten voldoen aan de toepasselijke beperkte stofvereisten van de Europese Unie beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) richtlijn (2002/95 / EC) zoals gewijzigd door de EU RoHS herschikte richtlijn ( 2011/65 / EU) voldoen. De EU RoHS-herschikking vereist een zelfverklaring aan RoHS-beperkingen via het Declaration of Conformity (DoC) -proces en CE-markering.

De algemene richtlijn 2011/65 / EU omvat de bestaande stoffen en de wijziging; Richtlijn 2015/863 (“RoHS3), die de 4 extra stoffen omvat.

Als de RoHS-richtlijn vereist is, wordt deze opgenomen in de conformiteitsverklaring (DoC) van het desbetreffende product.

Bevatten alle producten REACH-substances of very high concern (SVHC)?

De verordening van de Europese Unie inzake de registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemicaliën (REACH) (2006/1907 / EG) is op 1 juni 2007 in werking getreden. Overeenkomstig artikel 33 communiceert Intronics BV informatie over zeer zorgwekkende stoffen ( SVHC) die zijn opgenomen in voorwerpen in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent via de conformiteitsverklaring (DoC). Intronics BV houdt actief toezicht op de kandidatenlijst van SVHC van de European Chemical Agency en beperkt SVHC's die aan de ECHA-autorisatielijst zijn toegevoegd.


Naleving wordt aangegeven op de conformiteitsverklaring (DoC) van de desbetreffende producten of met behulp van de Partial Material Disclosure (PMD).

Heeft Intronics BV EU-conformiteitsverklaringen voor alle producten?

Ja dat hebben wij. Neem contact op met ons compliance-team: compliance@intronics.nl
We kunnen u de EU-conformiteitsverklaring (DoC) verstrekken, die ook bekend staat als;
  • EC declaration of conformity
  • CE Certification
  • CE declaration of conformity
  • CE Statement
  • SoC (Statement of Conformity)
  • RoHS Compliance Form
  • CoC (Certificate of Conformity)

Hebben alle producten veiligheidsinformatiebladen (MSDS)?

Elektronische apparaten hebben geen veiligheidsinformatiebladen (MSDS) nodig. De
veiligheidsinformatiebladen (MSDS) zijn echter wel beschikbaar voor alle items die door de
CLP-richtlijn 1272/2008/EU als gevaarlijk zijn geclassificeerd.

Waar vind ik de Intronics BV Code of Coduct?

Intronics BV, als onderdeel van TKH Group N.V., heeft integriteit en ethiek als topprioriteit en vormt de basisprincipes van de cultuur waarnaar we streven. Als onderdeel van de TKHgroep volgen we de TKH-Code of Conduct die belangrijke verwachtingen uitdrukt over compliance en ethiek. Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen de onderneming en de Raad van Bestuur wordt vermeden en dit vertegenwoordigt een voorbeeldgedrag voor de rest van de organisatie.

Waar vind ik de Intronics BV Code of Supply?

Intronics BV verwacht van alle leveranciers dat ze voldoen aan de TKH Code of Supply. Zoals weerspiegeld in de Code of Conduct, staat Intronics BV voor verantwoord ondernemen en heeft het een 'zero tolerance'-beleid als het gaat om onethisch zakelijk gedrag. We verwachten van al onze leveranciers dat ze ethisch zaken doen.

Waar vind ik het Intronics BV Conflict Minerals Report?

Intronics BV erkent haar verantwoordelijkheid om af te zien van of steun te verlenen aan de schendingen van geweld en mensenrechten in verband met het delven van bepaalde materialen in de conflictlanden, waaronder Soedan / Oeganda / Rwanda / Burundi / Tanzania en Zambia.

De U.S Section 1502 of the 2010 Dodd-Frank Act van 2010 vereist een jaarlijkse verklaring van bedrijven aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, waarin wordt aangegeven of een van hun producten wordt geproduceerd met metalen afkomstig uit conflictlanden.

Intronics BV ondersteunt de Dodd Frank Act & gerelateerde Amerikaanse SEC-regel en bevordert transparantie met betrekking tot 'conflictmaterialen' in de hele toeleveringsketen en werkt actief samen met leveranciers om metalen te betrekken uit duurzame en ethische bronnen. Intronics BV koopt niet rechtstreeks conflictmateriaal van welke bron dan ook en koopt niet bewust producten met conflictmineralen uit de conflictgebieden.

Helaas kunnen we materialen niet altijd verder volgen dan onze directe leverancier, helemaal terug naar de handelshuizen, raffinaderijen en mijnen. Als een CMRT vereist is, stuur dan een e-mail naar ons compliance team met het Intronics-productnummer, zodat we kunnen controleren of we de bijbehorende smelter informatie hebben.

Is het mogelijk om een leveranciersverklaring te ontvangen?

Intronics BV kan u informatie verstrekken over de oorsprong van goederen met betrekking
tot de specifieke preferentiële oorsprongsregels.

Neem contact op met ons compliance-team en vraag de leveranciersverklaring aan.
Aan het laden
Aan het laden