CPR regelgeving brandveiligheid

CPR regelgeving brandveiligheid

Wat u moet weten over de CPR NEN 8012 regelgeving
 • Wat houdt de CPR regelgeving in en wat betekent de CPR NEN 8012 voor u?
 • Hoe en waarom is de CPR regelgeving ontstaan?
 • Hoe vindt u voor elk brandrisico de juiste brandveilige kabel?Wie is verantwoordelijk?
Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen.

Verkoopafdeling

Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopafdeling.
t. +31 (0)342 407040
m. sales@intronics.nl
Neem contact op

Wat is de CPR regelgeving?

Het maatschappelijk belang van brandveiligheid neemt toe. Men brengt een groot deel van de tijd door in gebouwen, niet bewust van de gevaren die er aanwezig zijn op het gebied van brand. Dat terwijl circa 90 procent van alle branden die jaarlijks uitbreken plaats vinden in gebouwen. Het waarborgen van kwaliteit in het gebruik van bouwmateriaal wordt daarmee essentieel. CPR (Construction Products Regulation) is een Europese verordening die ervoor zorgt dat eenduidige eisen gesteld worden aan de essentiële eigenschappen en prestaties waaraan bouwproducten moeten voldoen.

Wat is het doel van de CPR?

De Construction Products Regulation (CPR) is bedoeld om betrouwbare informatie over bouwproducten te verschaffen, met betrekking tot de prestaties van de producten. Dit wordt bereikt door middel van het verstrekken van een “gemeenschappelijke technische taal” waarmee uniforme beoordelingsmethoden voor de prestaties van de bouwproducten bepaald worden. Deze beoordelingsmethoden worden opgesteld in geharmoniseerde technische specificaties. Deze uniforme technische taal moet worden toegepast door:
 • Fabrikanten bij het communiceren van de prestaties van hun producten
 • Autoriteiten van de lidstaten bij het specificeren van eisen
 • Gebruikers (architecten, ingenieurs, constructeurs e.d.) bij de keuze welke producten het beste passen bij de bouwprojecten die zij zullen uitvoeren

Welke kabels vallen onder de CPR?

De volgende kabels vallen onder de CPR regelgeving:
 • Kabels die zijn bestemd om te worden gebruikt voor het verschaffen van elektriciteit en communicatie in gebouwen en andere civieltechnische werken en onder voorbehoud van prestatie-eisen aan brand.
 • Kabels die bedoeld zijn voor het verschaffen van elektriciteit, communicatie, branddetectie en alarm in gebouwen en andere civieltechnische werken.

Welke prestatie eigenschappen van kabels vallen onder CPR?

De prestaties van kabels die onder de CPR vallen zijn:
 • Brandgedrag
 • Functiebehoud
 • Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij normaal gebruik, demontage en recycling

Welke brandklassen gelden voor het brandgedrag (Reaction to fire)?

Voor het beschrijven van het brandgedrag van kabels worden kabels ingedeeld in een Euroclassificatie die bestaat uit zeven brandklassen en bijbehorend bijdrage tot de brand:

De vier vetgedrukte klassen zijn relevant voor Nederland in het kader van NEN 8012. Warmteafgifte en brandvoortplanting zijn de belangrijkste criteria. Rookontwikkeling, vallend brandend materiaal en zuurgraad van rookgassen zijn additioneel geclassificeerd. 



Wat is de NEN 8012?

Zoals hierboven beschreven, worden de CPR kabels geclassificeerd in verschillende brandklassen. Om de juiste brandclassificatie voor toepassing van kabels in bouwwerken te bepalen is in Nederland de NEN 8012 gepubliceerd. In de NEN 8012, die sinds 2015 bestaat, zijn de nieuwe Europese CPR eisen verwerkt. Het aantal classificaties is beperkt tot vier: B2ca-s1,d1,a1, Cca-s1,d1,a1, Dca-s3,d2,a3 en Eca.

Onze professionals staan voor u klaar

Onze professionals staan klaar om u te helpen. Laat ons weten als u behoefte heeft aan extra informatie of hulp bij het kiezen van een passende oplossing.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op:
Nederland: tel. +31 (0)342 407040, sales@intronics.nl
België: tel. +32 (0)14 220 334, sales@intronics.be
Neem contact op
Aan het laden
Aan het laden